3,480,000 تومان

پالتو دو رنگ سوزندوزی طرح خزان
جنس پارچه فوتر کوبیده واسترکشی شده
قد لباس ۱۰۰س
قد استین۵۳س
استین کتی
سوزندوزی بکار رفته کاملا دست دوز و کیفیت دوخت عالی

پالتو سوزندوزی

3,480,000 تومان