120,000 تومان 110,000 تومان

شال سوزندوزی
با نخ ابریشم
اندازه متوسط
جنس نخی

شال سوزندوزی

120,000 تومان 110,000 تومان