130,000 تومان 120,000 تومان

شال سوزندوزی
با نخ ابریشم
اندازه متوسط
جنس نخی

 

شال سوزندوزی

130,000 تومان 120,000 تومان