580,000 تومان

بلوز سوزندوزی طرح پانیذ
جنس لنین
قد لباس ۷۳س
قد آستین ۳۵س
سوزندوزی بکار رفته دست دوز وکیفیت دوخت سوزندوزی نوع B

بلوز

580,000 تومان

دسته: