580,000 تومان

بلوز سوزندوزی طرح پرند
جنس پارچه لنین
قد لباس ۷۳س
قد آستین ۳۵س
سوزندوزی بکار رفته دست دوز وکیفیت دوخت نوع B

بلوز

580,000 تومان

دسته: